Fisher fiyat dizini

Fisher fiyat dizini İng. Fisher's ideal index, Fisher’s price index

Paasche fiyat dizini ile Laspeyres fiyat dizininin geometrik ortalaması biçiminde hesaplanan fiyat dizini.


Fisher fiyat dizini için benzer kelimeler


Fisher fiyat dizini, 19 karakter ile yazılır. Ayrıca, F harfi ile başlar, i harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'F', 'i', 's', 'h', 'e', 'r', ' ', 'f', 'i', 'y', 'a', 't', ' ', 'd', 'i', 'z', 'i', 'n', 'i', şeklindedir.
Fisher fiyat dizini kelimesinin tersten yazılışı inizid tayif rehsiF diziliminde gösterilir.