tüketici fiyat dizini

tüketici fiyat dizini İng. consumer price index, CPI

Bir ülkedeki bireylerin tükettiği mal ve hizmetlerden oluşturulan temsili bir mal sepetinde fiyatların belirli bir temel döneme göre ne yönde ve ne oranda değiştiğini gösteren dizin.


tüketici fiyat dizini için benzer kelimeler


tüketici fiyat dizini, 21 karakter ile yazılır. Ayrıca, t harfi ile başlar, i harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 't', 'ü', 'k', 'e', 't', 'i', 'c', 'i', ' ', 'f', 'i', 'y', 'a', 't', ' ', 'd', 'i', 'z', 'i', 'n', 'i', şeklindedir.
tüketici fiyat dizini kelimesinin tersten yazılışı inizid tayif iciteküt diziliminde gösterilir.