reel kesim güven endeksi

reel kesim güven endeksi

bk. reel kesim güven dizini


reel kesim güven endeksi için benzer kelimeler


reel kesim güven endeksi, 24 karakter ile yazılır. Ayrıca, r harfi ile başlar, i harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'r', 'e', 'e', 'l', ' ', 'k', 'e', 's', 'i', 'm', ' ', 'g', 'ü', 'v', 'e', 'n', ' ', 'e', 'n', 'd', 'e', 'k', 's', 'i', şeklindedir.
reel kesim güven endeksi kelimesinin tersten yazılışı iskedne nevüg misek leer diziliminde gösterilir.