resim yazısı (hiyeroglif)

resim yazısı (hiyeroglif) İng. hieraticscript, hierogliphic writing

Bir dilin hece ve kelimelerini resimlerle veya resme benzeyen şekillerle karşılayan ve taş üzerine yazılan yazı türü. Eski Mısır yazısı gibi.


resim yazısı (hiyeroglif) için benzer kelimeler


resim yazısı (hiyeroglif), 25 karakter ile yazılır. Ayrıca, r harfi ile başlar, ) harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'r', 'e', 's', 'i', 'm', ' ', 'y', 'a', 'z', 'ı', 's', 'ı', ' ', '(', 'h', 'i', 'y', 'e', 'r', 'o', 'g', 'l', 'i', 'f', ')', şeklindedir.
resim yazısı (hiyeroglif) kelimesinin tersten yazılışı )filgoreyih( ısızay miser diziliminde gösterilir.