rezonans floresansı

rezonans floresansı İng. resonance fluorescence

Uyarıcı dalga boyu ile aynı uzunlukta bir dalga boyunun floresans yolu ile yayılması (emisyonu).


rezonans floresansı için benzer kelimeler


rezonans floresansı, 19 karakter ile yazılır. Ayrıca, r harfi ile başlar, ı harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'r', 'e', 'z', 'o', 'n', 'a', 'n', 's', ' ', 'f', 'l', 'o', 'r', 'e', 's', 'a', 'n', 's', 'ı', şeklindedir.
rezonans floresansı kelimesinin tersten yazılışı ısnaserolf snanozer diziliminde gösterilir.