rezonans

rezonans Fr. résonance

a. fiz. 1. Düzgün itmelerin etkisiyle bir salınım genliğinin artışı. 2. Titreşim.


rezonans Osm. tanîn

(seselim) (fizik)


rezonans İng. resonance

Sesi aksettirme.


rezonans için benzer kelimeler


rezonans, 8 karakter ile yazılır. Ayrıca, r harfi ile başlar, s harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'r', 'e', 'z', 'o', 'n', 'a', 'n', 's', şeklindedir.
rezonans kelimesinin tersten yazılışı snanozer diziliminde gösterilir.