ruhsal baskı

ruhsal baskı İng. psychological repression

Bireyin, toplum yaşamındaki türlü uyarıcılara toplumsal çevresinin beklentilerine uygun karşılık verme yetersizliği ya da isteksizliği.


ruhsal baskı için benzer kelimeler


ruhsal baskı, 12 karakter ile yazılır. Ayrıca, r harfi ile başlar, ı harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'r', 'u', 'h', 's', 'a', 'l', ' ', 'b', 'a', 's', 'k', 'ı', şeklindedir.
ruhsal baskı kelimesinin tersten yazılışı ıksab lashur diziliminde gösterilir.