ruzname

ruzname Far. r°z + n¥me

a. (ru:zna:me) esk. 1. Günlük olayların yazıldığı defter. 2. Gündem. 3. tar. Olayların zaman sırasına göre yazılmış bulunduğu defter: “Bugün elimde bir ruznamem olsaydı belki hakikati anlayabilecektim.” -Ö. Seyfettin.


ruzname

bk. ruznamçe.


rûznâme

gündem.


ruzname için benzer kelimeler


ruzname, 7 karakter ile yazılır. Ayrıca, r harfi ile başlar, e harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'r', 'u', 'z', 'n', 'a', 'm', 'e', şeklindedir.
ruzname kelimesinin tersten yazılışı emanzur diziliminde gösterilir.