saç bağı

saç bağı

Saça takılan madenden süs eşyası.


saç bağı için benzer kelimeler


saç bağı, 8 karakter ile yazılır. Ayrıca, s harfi ile başlar, ı harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 's', 'a', 'ç', ' ', 'b', 'a', 'ğ', 'ı', şeklindedir.
saç bağı kelimesinin tersten yazılışı ığab ças diziliminde gösterilir.