saçını süpürge etmek

saçını süpürge etmek

kadın özveri ile çalışıp hizmet etmek: “Ah gençliğim, ah sana saçımı süpürge ettiğim gençliğim de diyecek değilim.” -A. Ağaoğlu.


saçını süpürge etmek için benzer kelimeler


saçını süpürge etmek, 20 karakter ile yazılır. Ayrıca, s harfi ile başlar, k harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 's', 'a', 'ç', 'ı', 'n', 'ı', ' ', 's', 'ü', 'p', 'ü', 'r', 'g', 'e', ' ', 'e', 't', 'm', 'e', 'k', şeklindedir.
saçını süpürge etmek kelimesinin tersten yazılışı kemte egrüpüs ınıças diziliminde gösterilir.