saçkılık

saçkılık

Saçkı konulan yer.


saçkılık, 8 karakter ile yazılır. Ayrıca, s harfi ile başlar, k harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 's', 'a', 'ç', 'k', 'ı', 'l', 'ı', 'k', şeklindedir.
saçkılık kelimesinin tersten yazılışı kılıkças diziliminde gösterilir.