sada

sada

a. bk. seda.


sada

Sade.


sada

Seda, nağme, bk. seda


sadâ

Sade.


Sada Köken: Ar.

Söyleyiş: (sada:) Cinsiyet: Kız bk. SedaCinsiyet: Erkek bk. Seda


Sada

Kastamonu ili, Azdavay ilçesi, merkez bucağına bağlı bir yerleşim birimi.


Sada

Kastamonu ili, merkez ilçesi, merkez bucağına bağlı bir yerleşim birimi.


sada için benzer kelimeler


sada, 4 karakter ile yazılır. Ayrıca, s harfi ile başlar, a harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 's', 'a', 'd', 'a', şeklindedir.
sada kelimesinin tersten yazılışı adas diziliminde gösterilir.