saddle pipe

saddle pipe Osm. eyer çubuğu

Floyd rose tipli köprülerde, eyer küpünü ittirerek teli sıkıştırmasını sağlayan ince çubuk.


saddle pipe için benzer kelimeler


saddle pipe, 11 karakter ile yazılır. Ayrıca, s harfi ile başlar, e harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 's', 'a', 'd', 'd', 'l', 'e', ' ', 'p', 'i', 'p', 'e', şeklindedir.
saddle pipe kelimesinin tersten yazılışı epip elddas diziliminde gösterilir.