sağdan sola üstüne yazma

sağdan sola üstüne yazma İng. right to left override

sağdan sola üstüne yazma için benzer kelimeler


sağdan sola üstüne yazma, 24 karakter ile yazılır. Ayrıca, s harfi ile başlar, a harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 's', 'a', 'ğ', 'd', 'a', 'n', ' ', 's', 'o', 'l', 'a', ' ', 'ü', 's', 't', 'ü', 'n', 'e', ' ', 'y', 'a', 'z', 'm', 'a', şeklindedir.
sağdan sola üstüne yazma kelimesinin tersten yazılışı amzay enütsü alos nadğas diziliminde gösterilir.