sağlam alacaklı

sağlam alacaklı İng. secured creditor

Alacağı, bir tutu ya da başka bir biçimde inancaya bağlamış alacaklı.


sağlam alacaklı için benzer kelimeler


sağlam alacaklı, 15 karakter ile yazılır. Ayrıca, s harfi ile başlar, ı harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 's', 'a', 'ğ', 'l', 'a', 'm', ' ', 'a', 'l', 'a', 'c', 'a', 'k', 'l', 'ı', şeklindedir.
sağlam alacaklı kelimesinin tersten yazılışı ılkacala malğas diziliminde gösterilir.