sağmaç dikiş

sağmaç dikiş Fr. Urétérorraphie

sağmaç dikiş için benzer kelimeler


sağmaç dikiş, 12 karakter ile yazılır. Ayrıca, s harfi ile başlar, ş harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 's', 'a', 'ğ', 'm', 'a', 'ç', ' ', 'd', 'i', 'k', 'i', 'ş', şeklindedir.
sağmaç dikiş kelimesinin tersten yazılışı şikid çamğas diziliminde gösterilir.