sağrak tepe

sağrak tepe Fr. Vertex

sağrak tepe için benzer kelimeler


sağrak tepe, 11 karakter ile yazılır. Ayrıca, s harfi ile başlar, e harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 's', 'a', 'ğ', 'r', 'a', 'k', ' ', 't', 'e', 'p', 'e', şeklindedir.
sağrak tepe kelimesinin tersten yazılışı epet karğas diziliminde gösterilir.