sahne sanatları

sahne sanatları

ç. a. Gösteriye dayalı tiyatro, orta oyunu, dans vb. sanat dalları.


sahne sanatları için benzer kelimeler


sahne sanatları, 15 karakter ile yazılır. Ayrıca, s harfi ile başlar, ı harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 's', 'a', 'h', 'n', 'e', ' ', 's', 'a', 'n', 'a', 't', 'l', 'a', 'r', 'ı', şeklindedir.
sahne sanatları kelimesinin tersten yazılışı ıraltanas enhas diziliminde gösterilir.