sanal çember

sanal çember İng. imaginary circle

(…)eşitliğini sağlayan noktalardan oluşan uzambiçim.


sanal çember için benzer kelimeler


sanal çember, 12 karakter ile yazılır. Ayrıca, s harfi ile başlar, r harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 's', 'a', 'n', 'a', 'l', ' ', 'ç', 'e', 'm', 'b', 'e', 'r', şeklindedir.
sanal çember kelimesinin tersten yazılışı rebmeç lanas diziliminde gösterilir.