şap gibi donmak (veya kalmak)

şap gibi donmak (veya kalmak)

şaşırarak ses çıkarmayacak duruma gelmek.


şap gibi donmak (veya kalmak) için benzer kelimeler


şap gibi donmak (veya kalmak), 29 karakter ile yazılır. Ayrıca, ş harfi ile başlar, ) harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'ş', 'a', 'p', ' ', 'g', 'i', 'b', 'i', ' ', 'd', 'o', 'n', 'm', 'a', 'k', ' ', '(', 'v', 'e', 'y', 'a', ' ', 'k', 'a', 'l', 'm', 'a', 'k', ')', şeklindedir.
şap gibi donmak (veya kalmak) kelimesinin tersten yazılışı )kamlak ayev( kamnod ibig paş diziliminde gösterilir.