donmak

donmak, -ar

(nsz) 1. Sıvı, soğuğun etkisiyle katı duruma gelmek, buz tutmak. 2. Yaşamını yitirmek, soğuktan ölmek: “Donmak üzere olan insanların tatlılığını içimde duymaya başladım.” -S. F. Abasıyanık. 3. Çok üşümek. 4. Bitki soğuktan zarar görmek, yararlanılmaz duruma gelmek. 5. Kimyasal bir etki ile katılaşmak: Çimento ve alçı çabuk donar. 6. fiz. Eriyik durumda bulunan bir metal katı duruma geçmek. 7. mec. Beklenmedik bir durum karşısında birden hareketsiz kalmak: “Salonun içinde kimse kımıldayamadı. Hepsi olduğu yerde dondu. Taş kesildi.” -Ö. Seyfettin. 8. mec. Gelişmemek, yeniliklere açık olmamak: “Bütün kafaların donmuş, taşlaşmış olmasını istiyorlar.” -Ç. Altan.


donmak

Üşümek, katılaşmak.


donmak

Donmak, buz donmak


donmak

1. Dönmek. 2. Avdet etmek, geri gelmek. 3. Benzemek // donmak tolaşmak: öteye beriye baş vurmak Artvin Yusufeli Uşhum köyü


donmak İng. freeze
donmak Osm. incimat etmek

(kimya)


donmak Osm. donmak

donmak için benzer kelimeler


donmak, 6 karakter ile yazılır. Ayrıca, d harfi ile başlar, k harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'd', 'o', 'n', 'm', 'a', 'k', şeklindedir.
donmak kelimesinin tersten yazılışı kamnod diziliminde gösterilir.