kanı donmak (veya çekilmek)

kanı donmak (veya çekilmek)

donakalmak, çok şaşırmak.


kanı donmak (veya çekilmek) için benzer kelimeler


kanı donmak (veya çekilmek), 27 karakter ile yazılır. Ayrıca, k harfi ile başlar, ) harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'k', 'a', 'n', 'ı', ' ', 'd', 'o', 'n', 'm', 'a', 'k', ' ', '(', 'v', 'e', 'y', 'a', ' ', 'ç', 'e', 'k', 'i', 'l', 'm', 'e', 'k', ')', şeklindedir.
kanı donmak (veya çekilmek) kelimesinin tersten yazılışı )kemlikeç ayev( kamnod ınak diziliminde gösterilir.