saptanmış gider

saptanmış gider

bk. tahakkuk etmiş gider


saptanmış gider için benzer kelimeler


saptanmış gider, 15 karakter ile yazılır. Ayrıca, s harfi ile başlar, r harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 's', 'a', 'p', 't', 'a', 'n', 'm', 'ı', 'ş', ' ', 'g', 'i', 'd', 'e', 'r', şeklindedir.
saptanmış gider kelimesinin tersten yazılışı redig şımnatpas diziliminde gösterilir.