şarkı dağarcığı

şarkı dağarcığı İng. songs répondre

Öğrencilerin okulda öğrendikleri ya da öğrenmeleri öngörülen değişik türde şarkıların tümü.


şarkı dağarcığı için benzer kelimeler


şarkı dağarcığı, 15 karakter ile yazılır. Ayrıca, ş harfi ile başlar, ı harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'ş', 'a', 'r', 'k', 'ı', ' ', 'd', 'a', 'ğ', 'a', 'r', 'c', 'ı', 'ğ', 'ı', şeklindedir.
şarkı dağarcığı kelimesinin tersten yazılışı ığıcrağad ıkraş diziliminde gösterilir.