şarkı

şarkı Ar. şar®³

a. müz. 1. Tonlama değişiklikleriyle çeşitli duygular uyandıran uyumlu, ezgili insan sesleri dizisi. 2. Klasik Türk müziğinde aşk üzerine söylenen, nakaratı ve ara nağmesi olan parça: “Şirket vapurları, bir şarkının nakaratı gibi ikide bir geçerlerdi.” -A. Ş. Hisar. 3. Ezgi, müzik parçası, melodi, liet: “Ayaklarımızdaki zincirler, esirliğin ağır ve cefalı şarkılarını söyleyecektir.” -R. E. Ünaydın. 4. ed. Divan edebiyatında, bestelenmek için dörtlükler biçiminde ve uyaklı olarak yazılmış olan şiir biçimi.

< Ar. şarkı) şarkı


şarkı Fr. Chanson, Chant

Ezgilenmek üzere veya o tarzda yazılan koşuk.


şarkı Fr. chanson, chant

1. Kavuştaklı bir divan koşuk biçimi. 2. Bestelenerek ırlanan bir tür: / Sevdiğim canım yolunda hake yeksan olduğum / İyddir çık naz ile seyrana kurban olduğum / Ey benim aşkında bülbül gibi nalân olduğum / İyddir çık naz ile seyrana kurban olduğum / Sen açıl gül gibi zar ile hezar olsun Nedim / Bend bend olsun ham-ı zülfün şikâr olsun Nedim / Sen salın cana yolunda hâksar olsun Nedim / İyddir çık naz ile seyrana kurban olduğum. (Nedim'in bir şarkısından ilk ve son bağlam)


şarkı için benzer kelimeler


şarkı, 5 karakter ile yazılır. Ayrıca, ş harfi ile başlar, ı harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'ş', 'a', 'r', 'k', 'ı', şeklindedir.
şarkı kelimesinin tersten yazılışı ıkraş diziliminde gösterilir.