sefer

sefer Ar. sefer

a. 1. Yolculuk: “Birçok gidenin her biri memnun ki yerinden / Nice seneler geçti dönen yok seferinden” -Y. K. Beyatlı. 2. Kez, defa: “Her seferinde muhakkak, neli olduğunu soruyordu kocasına.” -E. Şafak. 3. ask. Genellikle ülke dışına yapılan askerî harekât, savaşa gitme, savaş.


sefer

Sefer, defa, kere


sefer

< Ar. sefer:sefer; defa; kez. || sef ( bu sef) || sefem (bi sefem) || sevar (bi sevar) || sever (bi sever) || zafar (bi zafar)


sefer

Kere (bk. kara)


sefer İng. Campaigne, military expedition

Ordunun, savaş yapmak üzere genellikle yurt dışına yaptığı yolculuk.


Sefer Köken: Ar.

Cinsiyet: Erkek 1. Yolculuk. 2. Savaş.Cinsiyet: Kız 1. Yolculuk. 2. Savaş.


sefer için benzer kelimeler


sefer, 5 karakter ile yazılır. Ayrıca, s harfi ile başlar, r harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 's', 'e', 'f', 'e', 'r', şeklindedir.
sefer kelimesinin tersten yazılışı refes diziliminde gösterilir.