sefer tası

sefer tası

a. Yemek taşımakta kullanılan ve birbiri üzerine konulup bir sapa geçirilen kaplar veya bunlardan her biri: “Tıka basa dolu sepetlerimizi, sefer taslarımızı açacağız, soğuk börekler ve taze meyveler yiyeceğiz.” -Y. K. Karaosmanoğlu.


sefer tası için benzer kelimeler


sefer tası, 10 karakter ile yazılır. Ayrıca, s harfi ile başlar, ı harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 's', 'e', 'f', 'e', 'r', ' ', 't', 'a', 's', 'ı', şeklindedir.
sefer tası kelimesinin tersten yazılışı ısat refes diziliminde gösterilir.