sergen yapmak

sergen yapmak

Meyve, sebze serip kurutmaya yarayan yer yapmak, kurutmak


sergen yapmak için benzer kelimeler


sergen yapmak, 13 karakter ile yazılır. Ayrıca, s harfi ile başlar, k harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 's', 'e', 'r', 'g', 'e', 'n', ' ', 'y', 'a', 'p', 'm', 'a', 'k', şeklindedir.
sergen yapmak kelimesinin tersten yazılışı kampay negres diziliminde gösterilir.