sergili satak

sergili satak İng. fair

1. Belirli sürelerle geçici olarak kurulan sergi niteliğindeki büyük satak. 2. Herhangi bir kentte yılın belirli zamanlarında kurulmakta olan ve genel olarak o ülkeye ya da bölgeye ilişkin yapım ve üretim nesnelerini kapsayan, sergileyen büyük satak.


sergili satak için benzer kelimeler


sergili satak, 13 karakter ile yazılır. Ayrıca, s harfi ile başlar, k harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 's', 'e', 'r', 'g', 'i', 'l', 'i', ' ', 's', 'a', 't', 'a', 'k', şeklindedir.
sergili satak kelimesinin tersten yazılışı katas iligres diziliminde gösterilir.