sermaye birikimi

sermaye birikimi İng. accumulation of capital

1. Bir ekonomide zaman içerisinde sermaye stokunda meydana gelen artış. krş. yatırım 2. Marksist kuramda, üretim süreci sonucunda elde edilen artık değerin bir kısmının sermayeye dönüştürülme süreci.


sermaye birikimi için benzer kelimeler


sermaye birikimi, 16 karakter ile yazılır. Ayrıca, s harfi ile başlar, i harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 's', 'e', 'r', 'm', 'a', 'y', 'e', ' ', 'b', 'i', 'r', 'i', 'k', 'i', 'm', 'i', şeklindedir.
sermaye birikimi kelimesinin tersten yazılışı imikirib eyamres diziliminde gösterilir.