sermaye

sermaye Far. ser + m¥ye

a. (serma:ye) ekon. 1. Bir ticaret işinin kurulması, yürütülmesi için gereken anapara ve paraya çevrilebilir malların tamamı, anamal, başmal, kapital, meta: “Komisyoncu demek, metelik sermayesi olmayan tüccar demektir.” -A. Gündüz. 2. Varlık, servet. 3. mec. Konu: “Bu lakırtı, bir hafta havuzlu kahvenin sermayesi oldu.” -R. H. Karay. 4. mec. Genelev kadını.


sermaye İng. capital

1. Belli bir bedel karşılığı üretim sürecinde üretim faktörlerinden biri olarak yer alan birden çok dönemde kullanılan, emeğin verimliliğini artıran ve kendisi de üretilmiş olan her türlü araç gereç. 2. Gelir yaratma yeteneğine sahip ulusal veya uluslararası düzeyde her türlü mali veya fiziksel varlık.


sermâye

1) ana akça, baş akça. 2) katılma payı, katkı (Beitrag) (Borçlar Yasası, 521 ile sonrakiler)


sermaye için benzer kelimeler


sermaye, 7 karakter ile yazılır. Ayrıca, s harfi ile başlar, e harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 's', 'e', 'r', 'm', 'a', 'y', 'e', şeklindedir.
sermaye kelimesinin tersten yazılışı eyamres diziliminde gösterilir.