sermayedar

sermayedar Far. ser + m¥yed¥r

sf. (serma:yedar) ekon. 1. Sermayesi olan. 2. a. Anamalcı.


sermayedar, 10 karakter ile yazılır. Ayrıca, s harfi ile başlar, r harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 's', 'e', 'r', 'm', 'a', 'y', 'e', 'd', 'a', 'r', şeklindedir.
sermayedar kelimesinin tersten yazılışı radeyamres diziliminde gösterilir.