sermayenin dolaşım süreci

sermayenin dolaşım süreci İng. capital circulation process

Marksist yaklaşımda para sermayenin üretici sermayeye, üretici sermayesinin meta sermayeye ve meta sermayenin de tekrar para sermayeye dönüşüm süreci.


sermayenin dolaşım süreci için benzer kelimeler


sermayenin dolaşım süreci, 25 karakter ile yazılır. Ayrıca, s harfi ile başlar, i harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 's', 'e', 'r', 'm', 'a', 'y', 'e', 'n', 'i', 'n', ' ', 'd', 'o', 'l', 'a', 'ş', 'ı', 'm', ' ', 's', 'ü', 'r', 'e', 'c', 'i', şeklindedir.
sermayenin dolaşım süreci kelimesinin tersten yazılışı icerüs mışalod nineyamres diziliminde gösterilir.