sertlik

sertlik, -ği

a. 1. Sert, katı olma durumu: Derinin altında bir sertlik hissettim. 2. mec. Sert, kırıcı, katı davranış, şiddet, husumet: “Bir zamanlar, sertliğinden, karşında nefes alamazdık.” -N. F. Kısakürek. 3. jeol. Minerallerin çizilmeye karşı gösterdikleri direnç.


sertlik Fr. Apreté
sertlik Fr. Racornissement
sertlik İng. hardness

1. Kesilmeye, eğilmeye, ögütülmeye karşı dirençlilik anlamında sert olma hali. Brinell setliği; Mohr sertlik derecesi; Shore sertliği gibi derecelendirmeler vardır. 2.Genellikle karbonatları ve bikarbonatları halinde kalsiyum ve mağnezyum tuzlarının suda çözünmüş olarak bulunması. Sert sular kazanlarda ve çaydanlıklarda sert kazan taşlarına sebep olur, ayrıca çözünmeyen yağ asitleri tuzlarını oluşturarak sabunun köpürmesini engeller.


sertlik İng. hardness
sertlik İng. hardness

Sert olma özelliği.


sertlik Osm. huşûnet

(kimya)


sertlik İng. contrast

Sinema/TV. Bir görünçlüğün doğadaki, filmdeki ya da görüntülükteki aydınlık ve karanlık bölümleri arasındaki başkalık, ilişki.


sertlik İng. Hardness

Minerallerin çizilmeye karşı gösterdikleri direnç. (Bunun için, Mohs cetvelli kullanılır: 1. talk, 2. jips, 3. fluorit, 4. kalsit, 5. apatit, 6. feldspat, 7-kuars, 8- topas, 9- korendon, 10- elmas.)


Sertlik Fr. Dureté

sertlik için benzer kelimeler


sertlik, 7 karakter ile yazılır. Ayrıca, s harfi ile başlar, k harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 's', 'e', 'r', 't', 'l', 'i', 'k', şeklindedir.
sertlik kelimesinin tersten yazılışı kiltres diziliminde gösterilir.