sertlik oranı

sertlik oranı İng. contrast ratio

Sinema/TV. Birbirine komşu tonlar arasındaki aydınlık - karanlık ilişkisi; bu ilişkiyi belirtmekte kullanılan terim. (Sertlik oranı arttıkça, bu iki nokta birbirinden daha kesinlikle ayrılır; sertlik oranı azaldıkça, komşu iki nokta birbiri içinde yitmeğe başlar).


sertlik oranı için benzer kelimeler


sertlik oranı, 13 karakter ile yazılır. Ayrıca, s harfi ile başlar, ı harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 's', 'e', 'r', 't', 'l', 'i', 'k', ' ', 'o', 'r', 'a', 'n', 'ı', şeklindedir.
sertlik oranı kelimesinin tersten yazılışı ınaro kiltres diziliminde gösterilir.