serüven roman

serüven roman Fr. roman d'aventures

Daha çok, ilgi çekici, şaşırtıcı olayları, yolculukları konu alan ve başlıca amacı sürükleyicililik olan roman.


serüven roman için benzer kelimeler


serüven roman, 13 karakter ile yazılır. Ayrıca, s harfi ile başlar, n harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 's', 'e', 'r', 'ü', 'v', 'e', 'n', ' ', 'r', 'o', 'm', 'a', 'n', şeklindedir.
serüven roman kelimesinin tersten yazılışı namor nevüres diziliminde gösterilir.