Servet-i Fünun yazını

Servet-i Fünun yazını

1889'dan beri fen dergisi olarak yayın alanında bulunan ve 1895 yılında Recaîzade Mehmut Ekrem'in öncülüğüyle Servet-i Fünun dergisinde tümüyle Batı'ya yönelen sanatçıların oluşturdukları yazın. (Servet-i Fünün, Tevfik Fikret, Halit Ziya, Cenap Şehabettin, İsmail Safa, Mehmet Rauf; Hüseyin Cahit Yalçın ve arkadaşlarının yazılarıyla bir sanat dergisi olmuştur. 1901'de padişah fermanıyla kapanan dergi bütünüyle Batılılaşmış bir yazın yolunu izliyordu. Bu derginin açtığı çığıra "Servet-i Fünun yazını"; dergi çevresinde toplanan yazarlara da "Servet-i Fünuncular" denilir. Batı'nın çağdaş yazın gelişimlerini izleyen bu çığıra "Edebiyat-ı Cedide" (=yeni yazın) denilmişti. Ona bağlananlar da "Edebiyat-ı Cedideciler" adını almışlar ve bu adla anılagelmişlerdir.)


Servet-i Fünun yazını için benzer kelimeler


Servet-i Fünun yazını, 21 karakter ile yazılır. Ayrıca, S harfi ile başlar, ı harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'S', 'e', 'r', 'v', 'e', 't', '-', 'i', ' ', 'F', 'ü', 'n', 'u', 'n', ' ', 'y', 'a', 'z', 'ı', 'n', 'ı', şeklindedir.
Servet-i Fünun yazını kelimesinin tersten yazılışı ınızay nunüF i-tevreS diziliminde gösterilir.