divan yazını

divan yazını

Dili, konuları, işleniş bakımından Arap-Fars etkisi altında gelişmiş yazın ürünlerine verilen ad.


divan yazını için benzer kelimeler


divan yazını, 12 karakter ile yazılır. Ayrıca, d harfi ile başlar, ı harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'd', 'i', 'v', 'a', 'n', ' ', 'y', 'a', 'z', 'ı', 'n', 'ı', şeklindedir.
divan yazını kelimesinin tersten yazılışı ınızay navid diziliminde gösterilir.