tasavvufî halk yazını

tasavvufî halk yazını

Tasavvuf düşüncelerinin yarattığı halk yazını. Hikmet, ilâhi, nefes, nutuk, devriye gibi koşuk türleri bu yazında görülür, bk. tekke yazını.


tasavvufî halk yazını için benzer kelimeler


tasavvufî halk yazını, 21 karakter ile yazılır. Ayrıca, t harfi ile başlar, ı harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 't', 'a', 's', 'a', 'v', 'v', 'u', 'f', 'î', ' ', 'h', 'a', 'l', 'k', ' ', 'y', 'a', 'z', 'ı', 'n', 'ı', şeklindedir.
tasavvufî halk yazını kelimesinin tersten yazılışı ınızay klah îfuvvasat diziliminde gösterilir.