seslikler grameri

seslikler grameri

bk. Gramer.


seslikler grameri için benzer kelimeler


seslikler grameri, 17 karakter ile yazılır. Ayrıca, s harfi ile başlar, i harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 's', 'e', 's', 'l', 'i', 'k', 'l', 'e', 'r', ' ', 'g', 'r', 'a', 'm', 'e', 'r', 'i', şeklindedir.
seslikler grameri kelimesinin tersten yazılışı iremarg relkilses diziliminde gösterilir.