düzgü grameri

düzgü grameri

bk. Gramer.


düzgü grameri için benzer kelimeler


düzgü grameri, 13 karakter ile yazılır. Ayrıca, d harfi ile başlar, i harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'd', 'ü', 'z', 'g', 'ü', ' ', 'g', 'r', 'a', 'm', 'e', 'r', 'i', şeklindedir.
düzgü grameri kelimesinin tersten yazılışı iremarg ügzüd diziliminde gösterilir.