dizileme grameri

dizileme grameri

bk. Gramer.


dizileme grameri için benzer kelimeler


dizileme grameri, 16 karakter ile yazılır. Ayrıca, d harfi ile başlar, i harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'd', 'i', 'z', 'i', 'l', 'e', 'm', 'e', ' ', 'g', 'r', 'a', 'm', 'e', 'r', 'i', şeklindedir.
dizileme grameri kelimesinin tersten yazılışı iremarg emelizid diziliminde gösterilir.