dizileme

dizileme

a. Dizilemek işi.


dizileme İng. assembly, shot assembly, first assembly, rough assembly, daily assembly

Sinema Kurguya hazırlık olmak üzere, bir gün içinde birikmiş çekimlerin değişik çevirimlerini ve bunlarla ilgili ses kuşaklarını bir araya getirme.


dizileme için benzer kelimeler


dizileme, 8 karakter ile yazılır. Ayrıca, d harfi ile başlar, e harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'd', 'i', 'z', 'i', 'l', 'e', 'm', 'e', şeklindedir.
dizileme kelimesinin tersten yazılışı emelizid diziliminde gösterilir.