siklik AMP

siklik AMP İng. cyclic AMP

Döngüsel adenozin monofosfat.


siklik AMP için benzer kelimeler


siklik AMP, 10 karakter ile yazılır. Ayrıca, s harfi ile başlar, P harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 's', 'i', 'k', 'l', 'i', 'k', ' ', 'A', 'M', 'P', şeklindedir.
siklik AMP kelimesinin tersten yazılışı PMA kilkis diziliminde gösterilir.