sim sim

sim sim

1.Yavaş yavaş, sessizce. 2.bk. siyim siyim.


sim sim

Yavaş yavaş, ince ince (yağmur yağmak, su, gözyaşı vb. akmak için).


sim sim için benzer kelimeler


sim sim, 7 karakter ile yazılır. Ayrıca, s harfi ile başlar, m harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 's', 'i', 'm', ' ', 's', 'i', 'm', şeklindedir.
sim sim kelimesinin tersten yazılışı mis mis diziliminde gösterilir.