simetri elemanları

simetri elemanları İng. symmetry elements

Simetri işleminin temel alındığı düzlem, nokta, doğru gibi geometrik elemanlar.


simetri elemanları için benzer kelimeler


simetri elemanları, 18 karakter ile yazılır. Ayrıca, s harfi ile başlar, ı harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 's', 'i', 'm', 'e', 't', 'r', 'i', ' ', 'e', 'l', 'e', 'm', 'a', 'n', 'l', 'a', 'r', 'ı', şeklindedir.
simetri elemanları kelimesinin tersten yazılışı ıralnamele irtemis diziliminde gösterilir.