simgeleştirme

simgeleştirme

a. Simgeleştirmek işi, sembolleştirme.


simgeleştirme İng. symbolization

Önermelerin tutarlılığını ya da çıkarımların geçerliliğini denetlemek amacıyla bunların kimi bölümleri yerine bu bölümlerin dizimsel türlerine uygun simgeler koyma işlemi. || Bu işlem yapılırken aynı deyimler yerine aynı simge, ayrı deyimler yerine de ayrı simgeler konulmalıdır.


simgeleştirme İng. symbolization

1. Bir şeyi simgeler aracılığıyla anlatma ya da gösterme. 2. Bir tutum, eylem ya da duyguya simge işlevinin verilmesi.


simgeleştirme için benzer kelimeler


simgeleştirme, 13 karakter ile yazılır. Ayrıca, s harfi ile başlar, e harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 's', 'i', 'm', 'g', 'e', 'l', 'e', 'ş', 't', 'i', 'r', 'm', 'e', şeklindedir.
simgeleştirme kelimesinin tersten yazılışı emritşelegmis diziliminde gösterilir.