sıradan pay belgiti

sıradan pay belgiti İng. share, stock

Ortaklığa katılma anlam ve payını kapsayan, bunun dışında hiç bir ayrıcalığı olmayan pay belgiti.


sıradan pay belgiti için benzer kelimeler


sıradan pay belgiti, 19 karakter ile yazılır. Ayrıca, s harfi ile başlar, i harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 's', 'ı', 'r', 'a', 'd', 'a', 'n', ' ', 'p', 'a', 'y', ' ', 'b', 'e', 'l', 'g', 'i', 't', 'i', şeklindedir.
sıradan pay belgiti kelimesinin tersten yazılışı itigleb yap nadarıs diziliminde gösterilir.