solaklama

solaklama

Sol elin tersiyle vurulan şamar.


solaklama için benzer kelimeler


solaklama, 9 karakter ile yazılır. Ayrıca, s harfi ile başlar, a harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 's', 'o', 'l', 'a', 'k', 'l', 'a', 'm', 'a', şeklindedir.
solaklama kelimesinin tersten yazılışı amalkalos diziliminde gösterilir.