sonlu genişleme oyutu

sonlu genişleme oyutu İng. finite extension field

Bir oyutun bir doğrusal uzay olarak düşünüldüğünde, sonlu boyutlu olan genişleme oyutu.


sonlu genişleme oyutu için benzer kelimeler


sonlu genişleme oyutu, 21 karakter ile yazılır. Ayrıca, s harfi ile başlar, u harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 's', 'o', 'n', 'l', 'u', ' ', 'g', 'e', 'n', 'i', 'ş', 'l', 'e', 'm', 'e', ' ', 'o', 'y', 'u', 't', 'u', şeklindedir.
sonlu genişleme oyutu kelimesinin tersten yazılışı utuyo emelşineg ulnos diziliminde gösterilir.